Niels Batenburg AA

Niels is in 2010 toegetreden als vennoot bij Brittenburg Accountants. Niels is accountant-administratieconsulent (AA) en bezit volledige certificeringsbevoegdheid. Hij is in 2009 ingeschreven in het accountantsregister van het NBA. In al deze jaren heeft Niels zijn netwerk voornamelijk opgebouwd in de Randstad, met name in Amsterdam, Leiden, Den Haag en de Duin- en Bollenstreek is Niels actief.

Niels omschrijft zich zelf als proactief, persoonlijk betrokken, professioneel en iemand die zijn relaties voor 100% probeert te ontzorgen. Niels is een generalist met specialismen die denkt in oplossingen.

Expertise
In het MKB gaat het om het vertalen van de problematiek naar de taal van de ondernemer. Niels hecht waarde om te adviseren vanuit een goede theoretische achtergrond. Het kennisniveau wordt dan ook constant op peil gehouden en uitgebreid door het volgen van cursussen en het bestuderen van actualiteiten op het gebied van accountancy en fiscaliteiten. De dagelijkse werkzaamheden van Niels bestaan uit adviseren, jaarrekeningen certificeren/bespreken, administratieve bijstand/begeleiding, het maken van liquiditeits- en exploitatiebegrotingen, managementtaken en het opstellen van waardebepalingen van ondernemingen. 

Fondsenwervende instellingen
Naast het MKB heeft Niels ook ruime ervaring en affiniteit met fondsenwervende instellingen. Fondsenwervende instellingen hebben specifieke vraagstukken, rapportages en aparte richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Zaken als governance, ANBI status, financiële maandrapportages per programma, bestemmingsreserves en -fondsen zijn onderwerpen die bij fondsenwervende instellingen veelvuldig spelen.  

Om nog efficiënter te kunnen werken is Niels erg geïnteresseerd in de nieuwste online ontwikkelingen op het gebied van boekhouden en rapportages. Nieuwe ontwikkelingen worden snel geadopteerd en in de manier van werken van het bedrijf gebracht. U als relatie profiteert daar direct van.

Niels Batenburg AA
Vennoot/accountant