Altijd actueel

Nieuws
Vijfde aanvraagperiode NOW

Momenteel is het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode geopend. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunt u nog t/m 30 juni een tegemoetkoming in uw loonkosten aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021.

Het loket is langer open dan bij eerdere aanvraagperiodes. Zo kunt u direct een aanvraag doen of nog even wachten als u er langer over na wilt denken.

Over de vijfde aanvraagperiode

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u in 3 aaneengesloten maanden minimaal 20% omzetverlies hebben ten opzichte van 2019. U krijgt een tegemoetkoming in uw loonkosten van maximaal 85%. Als u NOW ontvangt, moet u uw loonsom zoveel mogelijk gelijk houden.

U ontvangt eerst een voorschot op basis van het door u geschatte omzetverlies. Dit voorschot is 80% van uw tegemoetkoming. Later moet u een definitieve berekening aanvragen. Bij deze berekening wordt de definitieve tegemoetkoming berekend waar u recht op heeft. Hiervoor kijken we naar uw daadwerkelijke omzetverlies. Uit de berekening blijkt of u nog geld van UWV krijgt, of een bedrag moet terugbetalen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

Als u een inschatting wilt maken van de hoogte van uw tegemoetkoming kunt u de Rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Vul uw omzetverlies en loonsom in en u ziet de hoogte van uw tegemoetkoming.

Met de rekenhulp kunt u ook zien wat het effect is op uw tegemoetkoming als uw loonsom daalt of wanneer uw omzetverlies hoger of lager uitvalt. Bij de definitieve berekening vergelijken wij namelijk uw loonsom van april tot en met juni 2021 met uw loonsom in juni 2020. Als u nu al weet dat uw loonsom is gedaald ten opzichte van juni 2020 kunt u met de rekenhulp berekenen wat dat betekent voor uw tegemoetkoming. Hiermee voorkomt u dat u voor vervelende verrassingen komt te staan bij de definitieve berekening.

Bron: UWV


Bekijk ook