Vaknieuws

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.
Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 28 februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Bron: www.rvo.nlNeem contact met ons op


Novens nieuws

Brittenburg kan u helpen met o.a.