Altijd actueel

Nieuws
TVL steeds meer in trek

Sinds het openstellen van de TVL voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling fors toegenomen, meldt het ministerie van Economische Zaken. Ruim 113.000 mkb-bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de steunregeling voor het eerste kwartaal van 2021. Dat is meer dan tijdens de vorige periodes. Mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies konden tot en met 18 mei een aanvraag indienen voor steun.

Gebruik TVL verder toegenomen
Het aantal aanvragen is van ruim 90.000 tijdens het laatste kwartaal van 2020 gestegen tot 113.521 tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe zijn 91.365 aanvragen voor het eerste kwartaal toegewezen. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. 97% van de aanvragen is inmiddels afgehandeld door RVO. De uitvoeringsorganisatie verwerkt de komende tijd zo snel mogelijk de resterende aanvragen. 53% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 1 week na de aanvraag.

De meeste aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (22.371 aanvragen, €417 miljoen toegekend), de detailhandel (16.532, €367 miljoen toegekend) en de wellness sector (13.483, €67 miljoen toegekend).

Grote bedrijven
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is eerder deze maand voor de eerste keer voor grote bedrijven met meer dan 250 werknemers opengegaan. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 zodat zij voldoende tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

Referentieperiode
Eerder deze week werd bekend dat ondernemers vanaf het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst uit twee kwartalen kunnen kiezen voor de referentieperiode: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Hier worden ondernemers mee geholpen die in 2019 om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden, en daardoor geen of beperkt gebruik konden maken van de TVL. De regeling wordt de komende tijd aangepast om dit mogelijk te maken. De planning is om de TVL Q2 2021 voor mkb-bedrijven in de tweede helft van juni open te stellen.

Bron: AccountancyVanmorgen


Bekijk ook