Altijd actueel

Nieuws
Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel aanvragen of verlengen
Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dat voor 3 maanden of uiterlijk tot 1 juli 2021. Is het voor u na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kunt u ons vragen uw bijzonder uitstel te verlengen. Als u verlenging van uw bijzonder uitstel krijgt, geldt dat tot en met 30 juni 2021.

Vanaf 1 juli 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen
Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet en waarvoor u bijzonder uitstel had, weer op tijd betalen. Is 30 juni 2021 de laatste dag van uw bijzonder uitstel? Dan geldt dit dus vanaf 1 juli 2021.

Let op!
Loopt uw bijzonder uitstel van 3 maanden af vóór 1 juli 2021, en vraagt u geen verlenging aan? Dan moet u al vóór 1 juli 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Vanaf 1 oktober 2022 start u met het aflossen van uw belastingschuld
U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te lossen die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Let op!
Als u na de laatste dag van uw bijzonder uitstel niet steeds op tijd aangifte doet en betaalt, kunt u níet gebruikmaken van deze betalingsregeling.

 

Bron: Belastingdienst


Bekijk ook