Altijd actueel

Nieuws
Aanvraagtermijnen subsidie NOW

Aanvragen voor de vierde periode van de NOW kunnen nog tot 15 maart worden ingediend. Daarnaast zijn de data voor de definitieve subsidievaststelling van de verschillende tranches aangepast.

NOW 4

In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021.

Nieuwe data

Voor de NOW 1.0 geldt momenteel dat een werkgever die geen accountantsverklaring nodig heeft, tot en met 23 maart 2021 de subsidievaststelling kan aanvragen. Een werkgever die wel over een accountantsverklaring moet beschikken, heeft tot en met 29 juni 2021 de tijd. De minister wil dit vereenvoudigen.

Voortaan is er één einddatum voor de aanvraag, of een werkgever nu een verklaring nodig heeft of niet. 31 oktober 2021 is de nieuwe einddatum van de NOW 1.0. Om de regeling voor UWV werkbaar te houden, worden ook de data van de derde, vierde en vijfde tranche opgeschoven. Om technische redenen is de openingsdatum van de NOW 2.0 juist vervroegd naar 15 maart 2021. De vierde en vijfde tranche hebben dezelfde openings- en sluitingsdatum. Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe deadlines voor de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie.

NOW-tranche

Datum opening vaststellingsloket

Datum sluiting vaststellingsloket

1

7 oktober 2020

31 oktober 2021

2

15 maart 2021

5 januari 2022

3

4 oktober 2021

26 juni 2022

4

31 januari 2022

23 oktober 2022

5

31 januari 2022

23 oktober 202

Bron: RendementOnline/AccountancyVanmorgen


Bekijk ook