Van VAR naar voorbeeldcontracten
 
In de praktijk merk ik recent dat het veel ondernemers niet duidelijk is of de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) nog bestaat. Logisch, er wordt geroepen dat de VAR niet meer bestaat en de opvolger, de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) is definitief van de baan. Daarom een korte update van hoe het nu werkelijk zit en hoe te handelen als zzp-er of als opdrachtgever bij inhuur van zelfstandige ondernemers. 

Waarom de VAR? 
De VAR is een hulpmiddel om te kunnen bepalen of er een arbeidsrelatie is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De VAR verklaring geeft de opdrachtgever een vrijwaring voor de inhouding van loonheffing en premies werkwerknemersverzekering. Door deze VAR is het voor een opdrachtgever veel interessanter om de zzp-er in te huren. 

BGL in plaats van de VAR 
De belastingdienst geeft aan dat er de laatste jaren veel ‘misbruik’ van de VAR wordt gemaakt. De zzp-er vraagt een VAR aan maar in de praktijk werkt hij voor 1 opdrachtgever, vaak ook nog de oud werkgever. 
Als gevolg van de afgifte van de VAR kan de fiscus indien de VAR onjuist is afgegeven de opdrachtgever niet aansprakelijk stellen en kan dan uitsluitend bij de opdrachtnemer terecht. Vaak valt er dan niets meer te halen. 

De opvolger van de VAR zou de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) worden. Ik zal verder niet op de details ingaan aangezien de BGL niet zal worden ingevoerd, maar het belangrijkste verschil tussen de VAR en de BGL is dat de opdrachtgever ook controle moet uitvoeren op het naleven van de BGL en ook aan een aantal administratieve eisen moet voldoen. Indien de werkelijke feiten niet overeenkomen met de BGL kan de fiscus ook de opdrachtgever aansprakelijk stellen. 


Alternatief: Voorbeeldcontracten met zzp-ers 
Als alternatief voor de VAR en de BGL wil de Staatssecretaris van Financiën per 1 januari 2016 gaan werken met voorbeeldcontracten tussen opdrachtgever en zzp-er. Deze voorbeeldcontracten worden opgesteld per sector en individuele situatie. Het contract wordt vervolgens aan de Belastingdienst voorgelegd, welke vervolgens binnen 6 weken met een oordeel zal komen. Zij zullen overigens alleen een oordeel geven over de elementen die van belang zijn om vast te stellen of de opdrachtgever wel of geen loonheffing moet inhouden. Een verder oordeel wordt niet gegeven. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na akkoord van de Belastingdienst niet aangesproken worden op eventuele naheffingen met als voorwaarde dat er wel naar de inhoud van het contract wordt gehandeld. Mocht achteraf blijken dat dit niet het geval is heeft de Belastingdienst het recht om een naheffingsaanslag plus boete op te leggen. 
Nadat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen zal dit schriftelijk worden medegedeeld. In deze mededeling wordt ook de termijn aangegeven van de vrijwaring. De geldigheidsduur zal naar verwachting 5 jaar belopen met voorbehoud van wijzingen in de Belastingwetgeving. 

Openbaarmaking van voorbeeldcontracten 
De belastingdienst zal de beoordeelde en goedgekeurde contracten anonimiseren en zal deze voorbeeldcontracten openbaar ter beschikking stellen. Ook zal de Belastingdienst zelf enkele voorbeeldcontracten opstellen die gebruikt kunnen worden door opdrachtgever en/of opdrachtnemer. 

Situatie 2015 
Voor het jaar 2015 is een VAR-verklaring uit 2014 ook nog geldig mits de omstandigheden gelijk zijn gebleven ten aanzien van het jaar ervoor. Voor startende zzp-ers is het via de site van de Belastingdienst mogelijk om een VAR aan te vragen. 

Samenvattend is er per heden nog niets gewijzigd, echter er is al veel over geschreven. De verwachting is wel dat de situatie per 1 januari 2016 wijzigt en er met voorbeeldcontracten moet worden gewerkt. 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.