Valkuilen bij terugvragen van BTW
Bijna iedere ondernemer heeft te maken met btw. Ofwel moet iedere maand/kwartaal een bedrag worden afgedragen of wordt een bedrag ontvangen. Helaas heeft iedere ondernemer ook weleens te maken met debiteuren die niet of laat betalen. Dat kan erg frustrerend zijn. De verschuldigde btw moet u namelijk wel binnen één maand na afloop van een tijdvak aan de belastingdienst afdragen. Bij niet of laat betalende afnemers, betekent dit dus dat u aan het voorfinancieren bent. Met een goed debiteurenbeheer, waarbij u tijdig herinneringen en aanmaningen verstuurt, voorkomt u deze ongewenste situatie zoveel mogelijk. 

Wat kunt u doen als een afnemer gedeeltelijk of helemaal niet betaalt. ? In deze column leest u hoe u in ieder geval de btw voor het niet-betaalde gedeelte terugkrijgt van de Belastingdienst.

Apart verzoek indienen
Het verzoek om teruggave van de eerder verschuldigde btw, moet u doen in een aparte aanvraag.  Op het moment dat duidelijk is dat een afnemer niet gaat betalen, moet u binnen één maand na afloop van het tijdvak zo’n verzoek indienen. U moet echter wel kunnen bewijzen dat de debiteur in kwestie daadwerkelijk niet meer gaat betalen. Bij een faillissement gebruikt u daarvoor de brief die u ontving van de curator. In andere gevallen dan een faillissement gebruikt u bijvoorbeeld correspondentie, verzonden aanmaningen en notities als bewijs dat u de vordering niet zal ontvangen.  
Overigens kunt u ook na één maand nog de btw terugvragen. De Belastingdienst zal uw verzoek uitvoeren, maar u kunt geen bezwaar en beroep meer aantekenen tegen de beslissing. 

Creditfacturen
Meestal worden niet betaalde facturen gecrediteerd. Dit om de niet ontvangen omzet te corrigeren en de btw terug te kunnen vragen. Let hierbij dus op het volgen van de hierboven beschreven procedure. Vaak wordt uit praktisch oogpunt de btw teruggevorderd via de reguliere btw-aangifte. Deze manier van terugvragen, is niet toegestaan en kan worden geweigerd door de Belastingdienst. Daarnaast loopt u het risico op naheffingsaanslagen en boetes.

Prijsafspraken
In de praktijk komt het ook voor dat de debiteur een voorstel doet om een bepaald percentage van de openstaande nota(‘s) te voldoen (het crediteurenakkoord). De meeste ondernemers reageren hier positief op omdat ze dan tenminste een deel van het geld ontvangen. Belangrijk is wel om te letten op de fiscale consequenties. Over het kwijtgescholden deel, kunt u het btw-bedrag niet meer terugvragen. Door de kwijtschelding is er namelijk geen sprake meer van een oninbare vordering. Een voorstel van 20% lijkt misschien een pleister op de wond, maar kan dus nadeliger zijn als de vordering als volledig oninbaar wordt beschouwd en er 21% btw kan worden teruggevorderd.

Omzetting vordering in een geldlening
Als laatste wijs ik u erop dat u het recht op teruggave van de btw verliest, als de openstaande vordering wordt omgezet in een lening. De vordering is hiermee voldaan, maar als de lening uiteindelijk ook niet inbaar is, heeft u nergens meer recht op.

Ga in bovenstaande situaties dus altijd voorzichtig te werk. De consequenties kunnen behoorlijk negatief uitvallen, als u te snel handelt. Laat u zich daarom vooraf informeren bij uw adviseur. Uiteraard staan wij voor u klaar als u hierover vragen heeft. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.