Gebruikelijk loonregeling vanaf 2015
De laatste maanden heeft u regelmatig kunnen lezen over de ‘gebruikelijk loonregeling voor directeuren-grootaandeelhouders’. Per 1 januari 2015 is deze namelijk aangepast. In deze column informeer ik u over de laatste stand van zaken. Zo voorkomt u nadelige verrassingen met de Belastingdienst.

De regeling
Het loon van een directeur-grootaandeelhouder dient gesteld te worden op het minimum van de volgende uitgangspunten:
• minimaal € 44.000 bruto op jaarbasis
• het hoogste loon van alle werknemers die in dienst zijn van de vennootschap of van lichamen waaruit de werkgever een voordeel onder de deelnemingsvrijstelling kan genieten
• minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur.

Ten opzichte van de ‘oude’ gebruikelijk loonregeling zijn de wijzigingen als volgt:

Vergelijking met verbonden vennootschappen / vennootschappen onder de deelnemingsvrijstelling
Deze voorwaarde lijkt op het eerste gezicht niet heel anders dan de voorgaande regeling. Toch zit er een nuance in. De eis werd voorheen beperkt door slechts werknemers van verbonden maatschappijen in deze voorwaarde mee te nemen. Een verbonden maatschappij betreft een vennootschap waarin minimaal 1/3 belang wordt gehouden. Door de uitbreiding naar maatschappijen die onder de deelnemingsvrijstelling vallen, wordt de nieuwe voorwaarde 5%. Dit is immers de grens van de deelnemingsvrijstelling.

Minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking
Deze voorwaarde is een aanpassing van de zogenaamde doelmatigheidsmarge. Voorheen was deze marge 30%. Vanaf 1 januari 2015 is deze teruggebracht naar 25%. Bovendien is er een wijziging aangebracht in de soort dienstbetrekking. Voorheen werd een vergelijk gemaakt met een soortgelijke dienstbetrekking. Nu spreekt men echter over de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze aanpassing is doorgevoerd omdat een soortgelijke dienstbetrekking in sommige gevallen niet aanwezig is. Een vergelijkbare dienstbetrekking is wel altijd aanwezig.
Als een directeur-grootaandeelhouder rekening houdt met bovenstaande voorwaarden, zal het loon niet of nauwelijks ter discussie worden gesteld. Indien het vastgestelde salaris toch ter discussie wordt gesteld, zal de werkgever niet alleen het door de belastinginspecteur voorgestelde salaris ter discussie moeten stellen. Hij zal ook een dienstbetrekking moeten aangeven die meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de directeur-grootaandeelhouder.

Afroommethode
De belastinginspecteur gebruikt in veel gevallen de afroommethode om de hoogte van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder te bepalen. Hij kan deze methode alleen toepassen als de opbrengsten van de vennootschap voor 90% of meer worden verdiend door de directeur-grootaandeelhouder zelf, op basis van gewerkte uren. Ook kan de inspecteur dit slechts toepassen als het salaris van de directeur-grootaandeelhouder in belangrijke mate afwijkt van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.  Bij de afroommethode houdt de inspecteur rekening met de doelmatigheidsmarge van 25%. Bij de afroommethode kan de inspecteur bij een omzet van € 100.000 een salaris vaststellen voor de directeur-grootaandeelhouder van € 75.000.

Bestaande afspraken
In de praktijk hebben veel directeur-grootaandeelhouders een bestaande afspraak met de Belastingdienst. Deze is dan ook vastgelegd in een afspraak met de Belastingdienst. Wat moet er met deze afspraken gebeuren als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2015?
De Belastingdienst heeft aangegeven dat alle afspraken voor salarissen boven de € 44.000 zijn opgezegd. Bij ongewijzigde omstandigheden moet de directeur-grootaandeelhouder het bedrag dat voorheen was afgestemd met de Belastingdienst, verhogen met een factor 75/70.
Het is dus goed om als ondernemer stil te staan bij de hoogte van uw salaris. Voldoet dit aan de nieuwe eisen per 1 januari 2015? Is het salaris te laag of misschien te hoog vastgesteld? Om eventuele verrassingen met de Belastingdienst te voorkomen, is het van belang dat u een goede onderbouwing van uw salaris heeft. Uiteraard kunnen wij u daarmee helpen!

Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.