Regeerakkoord 2018 - dividendbelasting

Als vervolg op onze vorige column bespreken we hieronder de definitieve inhoud van het regeerakkoord. Dat akkoord is inmiddels gepubliceerd en door de Tweede Kamer aangenomen. Wat de diverse fiscale  maatregelen in het kort voor u als ondernemer betekenen, leest u in deze column.

Verhoging van het lage 6% btw-tarief naar 9%
In het regeerakkoord is opgenomen dat per 1 januari 2019 het verlaagd btw-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Dit betekent dat u als ondernemer zich hierop moet voorbereiden en goed moet laten inlichten over de gevolgen hiervan.

Verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting wordt ingeperkt
Het is momenteel nog mogelijk om het geleden verlies in de vennootschap met de behaalde winsten van het vorige jaar (carry back) of de negen volgende jaren (carry forward) te verrekenen. Waardoor er minder of zelfs geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. In het regeerakkoord is opgenomen dat de carry forward van negen jaar ingeperkt wordt tot zes jaar. Er is inmiddels wel een overgangsregeling voorgesteld, waarbij de volgorde van de jaren van verliesverrekening aan de orde komen.

Wijzigingen omtrent dividend- en vennootschapsbelasting
De grootste wijzigingen die per 1 januari 2019 plaatsvinden gaan over de dividend- en vennootschapsbelasting.
Er was lange tijd sprake van dat de dividendbelasting afgeschaft zou worden. Nu blijkt dat dit geheel van tafel is en dat de dividendbelasting dus in stand blijft. Deze belasting is een zogenaamde ‘voorheffing’. Wanneer u een eigen bv heeft waarin u meer dan 5% belang (aanmerkelijk belang) heeft, en hieruit dividend uitkeert aan privé bent u hierover dividendbelasting verschuldigd. Deze betaalde heffing kunt u vervolgens weer terugvragen in uw privé aangifte inkomstenbelasting. 
Daartegenover staat dat het vpb-tarief in 3 stappen geleidelijk wordt verlaagd van een laag tarief van 20% en een hoog tarief van 25%, naar een laag tarief van 15% en een hoog tarief van 20,5% in 2021. 
Hoewel de dividendbelasting nu toch in tact blijft, zal alsnog het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) geleidelijk omhoog gaan van 25% naar 26,9% in 2021. De aanmerkelijkbelangheffing is de belasting die u verschuldigd bent over het dividend dat u vanuit uw bv in privé ontvangen heeft.  
Wat houden de verlaging van het vpb-tarief en verhoging van het box 2-tarief nu daadwerkelijk in? Momenteel is bij een winst uit de bv van minder dan € 200.000 de totale werkelijke heffing 40%. Per 1 januari 2021 zal dit wijzigen naar een daadwerkelijke heffing van 37,05%. Bij een winst boven de 
€ 200.000 is de totale werkelijke heffing momenteel 43,75%. Per 1 januari 2021 wijzigt dit naar een werkelijke heffing van respectievelijk 41,88%. In beide gevallen betekent dit dat u als ondernemer een klein voordeel heeft.  
Momenteel is het plan om naast de verandering van de tarieven ook de tariefschijf te verlengen van € 200.000 naar € 250.000 in 2019. Of dit daadwerkelijk doorgevoerd zal worden, is nog de vraag.

Lening bij de eigen bv
In het regeerakkoord stond ook een onverwacht voorstel voor een nieuwe regeling opgenomen. Het kabinet wil de leningen van de aandeelhouders bij hun eigen bv gaan reduceren. Indien de bv een vordering groter dan € 500.000 heeft op de aandeelhouder, zal hierover volgens het voorstel, per 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden. De lening wordt dan gezien als een dividenduitkering en zal belast worden met het box 2-tarief. Aandeelhouders hebben momenteel dus 3 jaar de tijd om te zorgen dat de lening onder de € 500.000 komt. Het zou daarnaast wellicht voordelig kunnen zijn om nog tegen het huidige box 2-tarief van 25% dividenduitkeringen te doen, aangezien dit tarief per 1 januari 2019 geleidelijk omhoog gaat volgens het wetsvoorstel. 

We hebben hierboven kort besproken wat het regeerakkoord teweeg heeft gebracht. De Eerste Kamer moet haar licht nog over deze voorstellen laten schijnen. Deze maatregelen zijn de laatste tijd ook veel in het nieuws geweest. Laat u hier vooral niet door in de war brengen. Heeft u vragen hoe het nu werkelijk zit en wat de maatregelen voor u betekenen, neem dan contact met ons op. Wij zullen toelichten hoe het in uw situatie uitpakt, rekening houdend met de laatst bekende plannen. 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, wij staan altijd voor u klaar.

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Brittenburg Accountants

Brittenburg kan u helpen met o.a.