Besloten Vennootschap ja of nee?

Regelmatig krijg ik van relaties de vraag of een bv voordelig kan zijn. De voor- en nadelen van een bv verschillen per situatie. Er speelt namelijk nogal wat mee om rekening mee te houden bij het bepalen van de gevolgen van een bv. Die omschrijf ik in deze column zo duidelijk mogelijk. Zo kunt u inschatten of een bv in uw situatie wel of niet voordelig is. 
 
Aansprakelijkheid
Drijft u op het moment al een onderneming in de vorm van een eenmanszaak of vof, dan heeft een bv wellicht voordelen. In de eenmanszaak of vof loopt u of lopen de vennoten persoonlijk risico. Dat wil zeggen dat als de zaak failliet gaat, ook uw privé-eigendommen door de schuldeisers in beslag genomen kunnen worden. U bent dus privé aansprakelijk voor de handelingen die u in uw onderneming verricht. 
Kiest u ervoor om uw onderneming in een bv onder te brengen, dan rust de aansprakelijkheid in principe op de bv. De bv heeft zogenaamde rechtspersoonlijkheid en gaat zelf de verplichtingen aan in plaats van uw onderneming en dus uzelf. Heeft uw onderneming  grote plannen, zoals grote investeringen, het in dienst nemen van personeel of snelle groei tot een groter bedrijf, dan is de overgang naar een bv over het algemeen een gunstige optie. Indien u in uw onderneming weinig risico loopt en er geen grote plannen zijn, dan is het starten van een bv niet noodzakelijk.

Fiscale overwegingen
Er zijn ook fiscale overwegingen om een bv te vormen. Hoewel die de laatste jaren niet echt meer doorslaggevend zijn, wil ik ze hier toch kort toelichten.
In de onderneming heeft u recht op ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek), startersaftrek in de eerste 3 jaren en MKB-winstvrijstelling van 14%. Deze faciliteiten kunt u in de bv niet claimen. In een bv kunt u wel de belastingheffing uitstellen. Bijvoorbeeld als u van plan bent te investeren. U kunt dan het uitkeren van de winst en daarmee ook de heffing uitstellen tot u wellicht een stuk winstgevender bent.
Beide rechtsvormen kunnen dus aantrekkelijk zijn. Maar beide hebben ook minder aantrekkelijke aspecten. Die zijn alleen niet, zoals hiervoor benoemd, doorslaggevend bij de keuze wel of niet een  bv te vormen. 

Vermogen
Ook kan een bv voordelig zijn, wanneer u een ruim vermogende particulier bent (meer dan € 200.000 spaargeld). De huidige spaarrente levert nog maar weinig op, terwijl het belastingtarief in box 3 voor de vermogende particulier sinds 2017 omhoog schiet.
U mag uw spaargeld van box 3 naar box 2 verhuizen en het daarbij onderbrengen in een zogenaamde spaargeld-bv. U belegt uw vermogen dan vanuit de bv. Het tegoed op de bankrekening is zo niet langer belast. Alleen over het behaalde rendement op de rekening betaalt u 20% belasting (en 25% over het behaald rendement boven de € 200.000). Besluit u om de winst aan uzelf uit te keren, dan zal hier nog 25% over geheven worden (tarief box 2). Dit kunt u eventueel ook nog uitstellen; de heffing hierover vindt dan op een later tijdstip plaats. De te betalen belasting pakt zo een stuk voordeliger uit in box 2 dan wanneer het gehele bedrag in box 3 belast wordt.
Bovendien kan het overhevelen van het spaargeld naar een bv een goede optie zijn voor de bepaling van de hoogte van de AWBZ-bijdrage. Bij de bepaling hiervan wordt het vermogen in de bv geheel buiten beschouwing gelaten terwijl het vermogen in box 3 wel wordt mee gerekend. Door het vermogen in de bv te plaatsen kan uw AWBZ-bijdrage een stuk voordeliger uitpakken.

Praktische overwegingen
Naast de bovenstaande overwegingen, moet u ook rekening houden met de bijkomende kosten van het starten en onderhouden van de bv. Bij de start is een oprichtingsakte bij de notaris nodig. Daarnaast moet u jaarlijks bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening, opgesteld door de accountant, deponeren. En moet u ieder jaar aangifte vennootschapsbelasting doen. Ten slotte zijn er de kosten voor salarisadministratie om rekening mee te houden.  
Gaat u een bestaande onderneming onderbrengen in een bv, dan brengt ook dat extra kosten met zich mee. 

Het starten van een bv is dus in sommige situaties een goede oplossing en in andere situaties niet noodzakelijk. Het is belangrijk dat u goed kijkt naar de gevolgen die voor u gelden. Mocht u hier meer informatie over willen en wellicht een adviesgesprek, dan kunt u bij ons terecht. Wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.