“Belastingontwijking, dat wil ik ook!?”
Elke lezer en belastingplichtige zal onlangs op het nieuws gehoord hebben over het onderzoek naar de zogenaamde “Panama Papers”. Het gaat hier vooral om de onthulling over zeer vermogenden die miljarden dollars wegsluizen via belastingontwijking in de belastingparadijzen. Het voelt onrechtmatig als rijken minder belasting betalen, omdat zij volgens het draagkrachtbeginsel juist méér belasting zouden moeten betalen. Dan wil iedereen wel zijn belastingplicht ontwijken. We vragen ons af of een buitenlandse vestiging voor de “normale” MKB-er ook aantrekkelijk is. Echter, hier zit een grote ‘maar’ aan. 
Is een buitenlandse vestiging en de mogelijkheden voor belastingontwijking wel zo voordelig voor u als MKB-ondernemer? 
 
Gevolgen van een buitenlandse vestiging 
Wanneer u besluit de onderneming in het buitenland te vestigen en daarbij ook belasting ontwijkt, is het aan te raden kritisch te overwegen of dit echt wel zo aantrekkelijk is. Er zitten namelijk gevolgen aan, waar u als kleinere ondernemer vaak niet op zit te wachten. 
In eerste instantie moet de werkelijke leiding in het buitenland gevestigd zijn om onder de heffing van dat land te vallen. De feiten en omstandigheden bepalen de vestigingsplaats van de leiding. Dat betekent dat u, maar ook al uw persoonlijke omstandigheden, in dat land gevestigd moeten zijn. Daarnaast moet u vanuit dat land de daadwerkelijke beslissingen nemen. En er moeten activiteiten vanuit dat land worden uitgeoefend.
Stel, u ben toch bereid deze verandering in uw leven door te voeren en de feitelijke leiding naar het buitenland te verplaatsen. Dan bent u nog niet klaar. Want als de BV nog een vaste inrichting, zoals een kantoor of winkel in Nederland achterlaat, valt deze inrichting alsnog onder de Nederlandse vennootschapsbelasting. 

Belasting ontwijken mag, ontduiken is illegaal
Een grote multinational kan door een origineel bedachte constructie (wat ook veel geld kost) uiteindelijk een nog groter belastingvoordeel behalen. Zo’n constructie is zo opgezet dat in elk land de meest gunstige belastingheffing wordt gehanteerd. Een dergelijk groot bedrijf krijgt een goedkeuring van de Belastingdienst voor de bedachte structuur die het toepast. Zo ontstaat uiteindelijk een minimale belastingheffing voor de grote bedrijven en een normale heffing voor de kleinere bedrijven. Kleinere ondernemers vragen zich af of deze gang van zaken wel legaal is. Zolang de leiding geen fraude pleegt, is de ontwijking van belasting geheel legaal. Pas wanneer sprake is van fraude, dat wil zeggen niet volgens de wet handelen en daardoor belasting ontduiken, wordt het als illegaal gezien. Betreffende de Panama Papers moet nog maar blijken of er werkelijk belasting ontduiking heeft plaats gevonden. Dit verklaarde staatssecretaris Wiebes onmiddellijk na de onthulling van de Panama Papers.
Voor kleinere ondernemers zijn de voorwaarden om zo’n constructie op te zetten vaak niet aantrekkelijk. Daarnaast kost het in eerste instantie meer geld dan het oplevert om een constructie voor belastingontwijking volledig op te stellen. Voor de kleine bedrijven duurt het langer om daar werkelijk voordeel uit te behalen. 

Denk hierover dus vooraf goed na en laat u deskundig adviseren voordat u besluit de onderneming naar het buitenland te verplaatsen, bedoeld voor de ontwijking van belastingheffing. Mocht u hier toch nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.